Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

HMSK

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK)

Vi er aktive i en sektor der HMS og kvalitet må stå sentralt i alt vi gjør – både med tanke på våre ansatte og våre kunder. 
Arbeidet vi utfører har mange faremomenter og våre ansatte skal komme sikkert og trygt hjem fra sin arbeidsdag. 
I tillegg er kvalitet på vårt arbeid viktig for HMS hos våre kunder.
Derfor har vi i H.Blix tro på at vi oppnår de beste resultatene ved å se HMS og kvalitetsarbeidet i sammenheng.

For H.Blix gjelder følgende overordnede målsetning: 

«Vi har null skader på personell og utstyr»

Vi arbeider målbevisst og systematisk med prosesser innenfor kompetanseutvikling, læring, dokumentasjon, kontroll, forbedring og kvalitet i alle ledd av prosjektering, gjennomføring, overlevering og vedlikehold. Etterlevelse følges opp med systematiske internrevisjoner.

Alle våre ansatte har tilgang til HMS håndbok, rutiner og dokumentasjon digitalt via smarttelefon for enklere tilgjengelighet og en mer effektiv arbeidshverdag. Dette er et ledd i å gjøre det enklere å etterleve HMS rutiner og levere kvalitet til våre kunder. 

Vi har stor tro på at erfaring og kompetanse er en av grunnsteinene for at vi skal nå våre mål. Vi har derfor valgt utvikling av våre medarbeidere som ett av hovedfokusområdene framover.