Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Årskontroll

Kontroll av elektriske anlegg

En stor andel av boligbrannene i Norge skyldes tekniske feil på elektrisk anlegg eller elektrisk utstyr. Som eier av et elektrisk anlegg er man pålagt å sørge for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller krav til sikkerhet og bruk. Det anbefales derfor regelmessig kontroll av el-installasjonen i bolighus.

Målsettingen med en el-kontroll er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann. Den vil og kunne avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander.

Ved el-kontroll av bolig går vi gjennom ditt elektriske anlegg og gir deg en rapport på tilstanden. Vi sjekker også røykvarslere og brannslukkingsapparat.

Vi utfører kontroller etter NEK-405 normserien.