Hammerfest Havn er servicehavn for olje- og gass næringen, fiskerihavn, servicehavn for cruiseanløp, i tillegg til trafikkfunksjoner og logistikk. 

Vi er leverandør av både elektro-, automasjon og datatjenester til Hammerfest Havn.