Vi setter kurs mot en mer bærekraftig drift

Vi setter kurs mot en mer bærekraftig drift

H Blix skal opptre på en slik måte at vi bidrar til FN bærekraftsmål gjennom å sette oss konkrete mål og tiltak som utvikles etter hvert som vår bedrift utvikler seg. 

FN-rapporten Vår felles framtid (1987) definerer bærekraft som følger:

«Et bærekraftig samfunn imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Bærekraft omfatter tre verdiområder; sosialt, økonomisk og miljømessig. Alle tre områdene må være til stede for å oppnå bærekraft».

Vi har utarbeidet strategi og skal i løpet av 2023 prioritere å forstå hvordan vi kan treffe riktige valg innenfor FNs bærekraftsmål. 

Les mer om vårt arbeid på: https://www.hblix.no/baerekraft-og-samfunnsansvar