Mellomvannet omsorgsboliger

Mellomvannet omsorgsboliger
Vi har gjennomført prosjektet "Mellomvannet omsorgsboliger" på oppdrag fra Hammerfest Entreprenør. Vår del av prosjektet har bestått av leveranser av elektroinstallasjon, data, brannalarmanlegg og nødlysanlegg. I tillegg har vi bistått med igangkjøring av SD-anlegg og installering av pasientsignal.