Vi har over mange år vært leverandør av elektro- og automasjontjenester til Polarbase. Vi har utført, og utfører prosjektering, installasjon og service innenfor områdene elektro, automasjon, adgangskontroll, tele/data og brann- og nødlysanlegg på basen. 

Vi er og stolt av å ha fått bidratt til leveranse av landstrømanlegget som er etablert på Polarbasen høsten 2018!