Under arbeid i Barentshavet gikk boreriggen West Hercules inn til Polarbase i Hammerfest for vedlikehold. 

Under vedlikeholdsoppholdet hadde vi utstyrsleveranser, samt vedlikehold på fibernettet på riggen.