Z-015 kontroll

Z-015 kontroll skal utføres på utstyr som skal benyttes midlertidig på innretninger og som krever oppkobling og/eller utgjør en mulig tennkilde. 

Flere av våre montører er sertifisert for å ta Z-015 elektro kontroll i henhold til NORSOK standard. Våre kontrollører har lang erfaring med Z-015 kontroller, og samarbeider tett med våre kunder for gjennomføring.  

Har du behov for Z-015 kontroll, ta kontakt med oss på telefon 784 29 888.